FOU miljøer
  Industrielle forskningsmiljøer
  Myndigheter, tilsyn og andre kompetansemiljøer
  Utdannings og forskningsinstitusjoner
 

Nettverk

 

Nettverk omfatter de forsknings- og kompetansenettverk/fora som finnes i regionen eller som er knyttet til regionen og som har betydning for forskningsaktivitet og –spørsmål. Organisasjoner og nettverk med spesiell fokus på EU-forskning er medregnet i denne kategorien. Nettverkene er gruppert i følgende kategorier: