Fritekst søk:
 

Rogaland har et svært allsidig og dynamisk næringsliv. Næringsstrukturen er dominert av olje- og gassrelatert virksomhet. Oljeselskapene og en lang rekke underleverandører har rundt 40.000 ansatte bare i Rogaland. Dette er ca 20% av arbeidsstyrken i fylket. Og ikke nok med det: Faktisk utgjør dette rundt 50% av alle sysselsatte innen petroleumsrettet virksomhet i Norge!

Men Rogaland har også mange andre bein å stå på:

Eksportrettet industri og konkurranseutsatte virksomheter er også med på å dominere det økonomiske bildet. Slik sett blir regionen mer følsom for impulser fra internasjonal økonomi.


Industri:
Rogaland er det største industrifylket i landet. I motsetning til resten av landet har tallet på industriarbeidsplasser i Rogaland økt på hele 90-tallet. Disse arbeidsplassene er for en stor del innenfor tradisjonell industri. De er også eksportrettet, og således sårbare i forhold til konkurransesituasjonen vis-a-vis de viktigste handelspartnerne. Rogalands næringsliv er derfor sterkere markedsbasert og konkurranseutsatt enn landet forøvrig.

Fylket er en tung produsent av hydroelektrisk energi - "strøm". Siden 2004 er naturgass tatt i bruk i mange bedrifter og hjem på nord-Jæren, takket være nettverket av gassledninger som er lagt på hele nord-Jæren.

 

Landbruk:
Rogaland og særskilt Jæren, er landets viktigste produsent av kjøtt- og melkeprodukter og grønnsaker. Ca 25% av kjøttproduksjonen i Norge kommer fra  Rogaland, som har ca 10.000 årsverk i jordbruket. I tillegg er det en  omfattende næringsmiddelindustri.
Av omkring 50 forskings- og utviklingsmiljø i Rogaland er 26 knyttet til matproduksjon.

 

Fisk og oppdrett:
Store deler av all norsk industrifisk blir levert i Rogaland, spesielt i Egersund, som er en av landets største fiskemottakshavner. Rogaland er landsledende når det gjelder oppdrett av skjell, og i Stavanger-regionen ligger en av verdens største produsenter av fòr til oppdrettsanlegg. I tillegg har flere transportører oppdrag knyttet til transport av oppdrettslaks og blåskjell til det europeiske markedet.

 

Kompetanse:

1. januar 2005 ble Universitet i Stavanger en realitet, som en videreføring av høgskolen. Også en rekke andre høgskoler og tekniske fagskoler bidrar til å gjøre kompetanse til et viktig næringsområde.

   
 
Konjunkturbarometeret for Rogaland
Mai 2009-utgaven av Konjunkturbarometeret er klar.

27.05.2009 Av:Erik Lindboe

 
Energi i EU
Lenke til EU's hjemmeside om energi / fornybar energi.

27.05.2009 Av:Erik Lindboe

 
Ny utgave av "Rogaland i utvikling"
Les om hva som rører seg i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, i utgave nr. 1 - 2009
 
Stavanger-regionen Næringsutvikling
(tidligere kalt ARNE-prosjektet). Her er lenken til hjemmesiden:

27.03.2009 Av:Erik Lindboe

 
Stavanger offshore tekniske skole

23.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Verdensopspennende boreopplæring

23.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Aker Solutions

23.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Fag- og yrkesopplæring i støpeskjeen

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Reiselivsprisen til Julebyen Egersund

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Euroland nytt nivå i Europa

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Samferdselsutvalget på studietur

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Regionale forskningsfond

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Hva forventer næringslivet av fylket - som leverandør av kompetanse
av regiondirektør Hallvard Ween, NHO

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Stavanger-regionen Næringsutvikling...
... er en av pådriverne for utviklingen i 14 kommuner, fra Hå i sør til Kvitsøy i nord.

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Forberedt på framtida

20.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Ingen innovasjon i ensomhet
av Ragnhild Rønneberg

02.07.2008 Av:Erik Lindboe

 
Pakke 2 for transporten på Jæren

01.07.2008 Av:Erik Lindboe

 
Kampen om kompetansen
Les Martin Gjelsviks innlegg

01.07.2008 Av:Erik Lindboe

 
Stavangers cruiseeventyr er igang
Tidenes beste cruisesesong!

01.07.2008 Av:Erik Lindboe

 
"Gjøre folkemengde til publikum"
Pål Jacob Jacobsen om Lille2004 og Stavanger2008...

01.07.2008 Av:Erik Lindboe

 

 
Linker
Oversikt over en del spennende institusjoner relevante for næringsutvikling
Aktuelt
Aftenbladet med egen energi-side
Her finner du litt av hvert om olje og gass, fornybar energi, klima og mye mer.

27.05.2009 Av:Erik Lindboe

EVS24 - kjempesvær konferanse i Stavanger 13. - 16. mai
Selv om EVS24 (Electric Vehicle Symposium)for 24. gang har spesielt fokus på miljøvennlige kjøretøy, så bærer konferansens motto bud om nye tider: Towards Zero Emission.
VRI
Vri = Virkemidler for regional innovasjon, og er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

09.03.2009 Av:Erik Lindboe

Nærings-ph.d.
Forskningsrådet utlyser stipend for arbeidstakere som ønsker å ta doktorgrad...

03.03.2009 Av:Erik Lindboe

Rogaland fylkeskommune har seksdoblet støtten til film
skriver Stavanger Aftenblad.

12.09.2008 Av:Erik Lindboe

Direktelinker