Fritekst søk:
 

Fakta om det offentlige Rogaland

Arbeidsstyrke
Av Rogalands rundt 425.000 innbyggere var det ved inngangen til 2007 rundt 52.800 sysselsatte i offentlig sektor i Rogaland. Dette utgjør 25 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Dette er et relativt lavt tall. Det er bare Oslo og Akershus som har en tilsvarende lav andel av sysselsatte i offentlig sektor. Sammenlignet med privat sektor har det vært en moderat sysselsettingsvekst i offentlig sektor de siste årene. Veksten som har kommet har primært vært knyttet til tjenesteproduksjon innenfor helse og sosialsektoren.  Av det totale antall ansatte i Rogaland i 2006 arbeidet 34.000 i kommunene, 15.200 i staten og 3.600 i fylkeskommunen. Langt de fleste ansatte i fylkeskommunen jobber innen videregående opplæring, altså videregående skoler/fagopplæring, samt tannhelse. Olje-og gassektoren har rundt 40.000 ansatte i Rogaland. 

Statlige virksomheter 
De største statlige virksomheter i fylket er sykehusene, Universitetet i Stavanger, høyskoler, politi og tollvesen, trygdekontorer, a-etat, vegvesen og tilsynsvirksomheter som f. eks. arbeidstilsynet og Fylkesmannen.  

Kommuner
Det er 26 kommuner i Rogaland. Kommunene har i hovedsak ansvaret for grunnskolen og ungdomsskolen, somatiske sykehjem, barnehager, sosialhjelp, barnevern, brannvesen, tekniske tjenester og kulturaktiviteter. Hver kommune har en sentraladministrasjon som har drift- og planleggingsfunksjon for kommunens aktiviteter. 
Stavanger, som har passert 122.000 innbyggere, er fylkets største by og fylkets administrasjonssentrum.

Fylkeskommunen  (http://www.rogfk.no/)
Rogaland fylkeskommune har i hovedsak driftsansvar for videregående skoler, offentlig tannhelsetjeneste og kollektivtransport (lokale buss- og båtruter). For kollektivtransporten er tjenestene satt ut på anbud via virksomheten Kolumbus. Fylkeskommunen har et årlig budsjett på rundt 4,0 milliarder kroner, der rundt halvparten går til opplæringssektoren.

Fylkeskommunen driver også regional planlegging og utvikling innen næring, samferdsel, kultur og forskjellige regionale planspørsmål, og i dag er fylkeskommunen en sentral utviklingsaktør. Fylkeskommunen driver også et utstrakt internasjonalt arbeid, bl. a. gjennom deltaking i flere Interreg-prosjekter og medlemsskap i Nordsjøkommisjonen (North Sea Commission) og CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe).

Dessuten har fylkeskommunen ansvaret for videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 20 år.  Rogaland fylkeskommune driver 30 videregående skoler og 2 skoler for elever i sosiale og medisinske institusjoner.

Fylkeskommunen har også ansvar for fagopplæring i arbeidslivet (lærlingordningen), gjennomføring av fag- og svenneprøver, samt voksenopplæring, inkludert dokumentasjon av realkompetanse for praksiskandidater i arbeidslivet. Rogaland Kurs- og Kompetansesenter er en viktig partner for fagopplæring.
De videregående skolene i Rogaland har rundt 17.000 elevplasser, og årlig er det ca. 3.500 lærlinger som har løpende lærekontrakter. Dette gjør Rogaland til landets største fagopplæringsfylke.
Lenke til de videregående skoler i fylket:  http://www.rogfk.no/modules/module_123/proxy.asp?C=19&D=1&mid=17&sid=37&pid=17

Du finner flere opplysninger om videregående opplæring på http://www.rogfk.no/

Pluss et vell av opplysninger her: http://no.wikipedia.org/wiki/Rogaland

 

   
 
Innkalling til årsmøte 1. mars 2011
Innkalling til årsmøte i Norsk kulturforum, Rogaland tirsdag 1. mars kl. 09.30 - 11.00, Vågen videregående skole - Sandnes

24.02.2011 Av:Kari Reianes Spangen

 
Sandnes kommune i finalen
Sandnes kommune er en av finalistene i kåringen av Årets kulturkommune 2011

16.02.2011 Av:Kari Reianes Spangen

 
Årsmøte 2011
Årsmøtet arrangeres 1.mars 2011 på Vågen videregående skole i Sandnes. I tilknytning til årsmøtet inviteres det til Kulturlunsj med tema ” Den kreative ungdomsgenerasjonen – hvordan kan samfunnet bruke denne kompetansen?”. I tillegg vil vi få en omvisning på Vågen videregående skole som er landets største videregående skole innen kreative fag!

02.02.2011 Av:Kari Reianes Spangen

 
Rogaland i utvikling nr 1 2010
 
Rogaland fylkeskommune på Internett
Her er lenken til fylkeskommunens hjemmeside.

25.11.2010 Av:Erik Lindboe

 
Nordsjøkommisjonen - North Sea Commission
Rogaland fylkeskommune er i godt selskap blant 50 andre regioner rundt Nordsjøen som er med i nettverksorganisasjonen North Sea Commission. Her er lenken til hjemmesiden.

23.11.2010 Av:Erik Lindboe

 
Kommunene i Rogaland
Her er lenker til alle kommunenes hjemmesider.

22.11.2010 Av:Erik Lindboe

 
Kulturlunsj med BLIKK på ungdomskulturen
I år slår vi sammen BLIKK med en kulturlunsj og arrangerer denne i Tysværtunet onsdag 1. desember

03.11.2010 Av:Kari Reianes Spangen

 
Rogalands- og Norges kulturkommune skal kåres
Norges kulturkommune skal i 2011 kåres for ellevte gang. Før dette skal det pekes ut en Årets kulturkommune i Rogaland, høsten 2010. Vi inviterer med dette alle kommuner i Rogaland til å melde sin interesse for å bli vurdert som kandidat, eller til å foreslå en annen kommune

08.09.2010 Av:Kari Reianes Spangen

 
Rogaland i utvikling" - sommeren 2009
Sommerutgaven av Rogaland i utvikling - fylkeskommunens "visittkort".

06.07.2009 Av:Erik Lindboe

 
Fjord Norge vant kampen om Norges største reiselivsprosjekt!
Vestlandet har vunnet kampen for å bli det fremtidige nasjonale senteret for reiselivsekspertise: NCE - Norwegian Centre of Expertise, melder Aftenbladet.

16.06.2009 Av:Erik Lindboe

 
Konjunkturbarometeret for Rogaland
Mai 2009-utgaven av Konjunkturbarometeret er klar.

27.05.2009 Av:Erik Lindboe

 
Ny utgave av "Rogaland i utvikling"
Les om hva som rører seg i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, i utgave nr. 1 - 2009
 
Stavanger-regionen Næringsutvikling
(tidligere kalt ARNE-prosjektet). Her er lenken til hjemmesiden:

27.03.2009 Av:Erik Lindboe

 
Stavanger offshore tekniske skole

23.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Fag- og yrkesopplæring i støpeskjeen

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Euroland nytt nivå i Europa

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Samferdselsutvalget på studietur

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Regionale forskningsfond

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 
Hva forventer næringslivet av fylket - som leverandør av kompetanse
av regiondirektør Hallvard Ween, NHO

21.01.2009 Av:Erik Lindboe

 

 
Fakta om kommunene i Rogaland
Her finner man detaljert kart og faktaoversikt over kommunene i Rogaland
Kommuner i Rogaland
Linker til hjemmesider til alle kommunene i Rogaland
Linker til det offentlige Rogaland
Aktuelt
Kulturlunsj/BLIKK Tysværtunet
Arnt Louw Vestergaard sitt foredrag

03.12.2010 Av:Kari Reianes Spangen

EVS24 - kjempesvær konferanse i Stavanger 13. - 16. mai
Selv om EVS24 (Electric Vehicle Symposium)for 24. gang har spesielt fokus på miljøvennlige kjøretøy, så bærer konferansens motto bud om nye tider: Towards Zero Emission.
VRI
Vri = Virkemidler for regional innovasjon, og er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

09.03.2009 Av:Erik Lindboe

Rogaland fylkeskommune har seksdoblet støtten til film
skriver Stavanger Aftenblad.

12.09.2008 Av:Erik Lindboe

Arkeologisk museum: Blir universitetsmuseum i 2009

12.09.2008 Av:Erik Lindboe

Direktelinker