Velg fagarena
  ECIM
  IT - Dataforeningen
  ForskningiRogaland
  Rogaland Kunnskapspark
  AreneIO
  Innovasjon Rogaland
  BluePlanet
  Biomarinvekst
  Suldal Næringshage
  Skape
  StratMoS
 

Velkommen til møtestedet for kunnskap & kompetanse i Rogaland (SmartCity)

SmartCity kunnskap og kompetanse har som mål å være stedet man henvender seg for å bli orientert om hva som finnes av kompetansemiljø i regionen, samt stedet hvor man oppdaterer seg på kurs og annen informasjon fra de interesseorganisasjoner man er interessert i.

SmartCity er arenaen hvor man samordner verdikjeden innen kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av de forskjellige interessegrupper, samt å synliggjøre og profilere det som finnes av spennende kompetanse i Rogaland.

   
 
   
Hilde Aarsheim er Norges Forskningsråds representant i Rogaland.
Her finner du nærmere kontaktopplysninger.
 
 
VRI
Vri = Virkemidler for regional innovasjon, og er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.
Nano-teknologi
- kan verdens problemer løses med nano-teknologi? Les mer her om ulike bruksområder og løsninger.
Nærings-ph.d.
Forskningsrådet utlyser stipend for arbeidstakere som ønsker å ta doktorgrad...
Arkeologisk museum: Blir universitetsmuseum i 2009
Norge satser minst på forskning!
     
Direktelinker