FOU miljøer
  Industrielle forskningsmiljøer
  Myndigheter, tilsyn og andre kompetansemiljøer
  Nettverk
  Utdannings og forskningsinstitusjoner
 

Velkommen til forskningirogaland.no

Målet med denne internettsiden er å presentere forsknings- og kompetansemiljøet i Rogaland.

Klikk på kartet til venstre, så får du informasjon om enkelt-institusjoner og bedrifter.

Vi arbeider for tiden med å samle inn nye data for å oppdatere dette kartet.

   
 
   
Hilde Aarsheim er Norges Forskningsråds representant i Rogaland.
Her finner du nærmere kontaktopplysninger.
 
 
Mer informasjon om internettsiden forskningirogaland
Kontaktpersoner
Navn Telefon
Erik Lindboe
95200361
VRI
Vri = Virkemidler for regional innovasjon, og er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.
Nano-teknologi
- kan verdens problemer løses med nano-teknologi? Les mer her om ulike bruksområder og løsninger.
Nærings-ph.d.
Forskningsrådet utlyser stipend for arbeidstakere som ønsker å ta doktorgrad...
Arkeologisk museum: Blir universitetsmuseum i 2009
Norge satser minst på forskning!