FOU miljøer
  Industrielle forskningsmiljøer
  Myndigheter, tilsyn og andre kompetansemiljøer
  Nettverk
 

Utdannings og forskningsinstitusjoner

Kategorien Utdannings og forskningsinstitutter omfatter universitet /høyskoler og tekniske forskningsinstitutter samt andre institusjoner som driver høyere utdanning, forskerutdanning eller forskning. Stiftelser og sentra som har sitt utspring fra og som er tilknyttet disse utdannings og forskningsinstitusjoner, er også tatt med i denne kategorien.

I Rogaland omfatter denne kategorien:

Høyere utdanning, forskerutdanning og forskning:

Forskningsinstitutter:

Høyere utdanning (har pt. ikke egen forskning)