FOU miljøer
  Myndigheter, tilsyn og andre kompetansemiljøer
  Nettverk
  Utdannings og forskningsinstitusjoner
 

Industrielle forsknings og kompetansemiljøer

 

Dette er bedrifter som har forsknings- og utviklingsaktiviteter i sin organisasjon eller som har et fagmiljø som er knyttet opp mot utvikling og forskning. De kan og ta i bruk forskningsresultater og utvikle nye produkter og metoder. For mange av bedriftene finnes egne forskningsavdelinger mens det for noen kun er en forskningskoordinator eller forskningskontakt.

 

Vi har delt miljøene inn i følgende bransjer: Klikk på bransje for å få mer informasjon om aktørene.