Foredling av melk

Betydelige mengder

Rogaland har landets største tetthet av melkekyr, og omkring 20 prosent av landets melkeproduksjon foregår her. Tine har hele syv anlegg i fylket, i overkant av 260 millioner liter kumelk foredles på disse.

Ca 5 368 000 kg Jarlsbergost ble produsert på Tines anlegg i Rogaland i 2001.
Av dette ble ca 565 000 kg forbrukt i fylket. De resterende 4 803 000 ble eksportert ut av fylket, til store deler av verden. Samme år ble ca 6 282 000 kg Norvegia produsert på Tines anlegg i fylket. Av dette ble 2 376 000 kg forbrukt i Rogaland.

Tines ostefylke

Rogaland har tradisjonelt vært et ”tungt” område innen videreforedling av meieri- produkter, og er i landssammenheng et stort osteproduksjonsfylke. Derfor er det naturlig at ett av Tines to senter for forskning og utvikling (FoU) ligger på Jæren. Anlegget har i landssammenheng en enorm betydning innen produktutvikling av faste produkt og ost.

All produksjon av mager Norvegia og Jarlsberg både for det innenlandske markedet og for eksport, foregår ved Tine Meieriet Sør Voll. Her er det utviklet en spesiell kompetanse for denne produksjonen, som er noe av det mest krevende innen osteproduksjon. Jarlsberg Lite, en variant med bare 13 % fett, er utviklet og produseres for det amerikanske markedet i meierianlegget på Voll.

Nye aktører

Foruten Q-meieriene er det under oppstart ytterligere to private meierier i Rogaland. Begge starter i det små, og økonomisk vil foredlingen ved disse anleggene foreløpig ikke få stor betydning. Likevel er de viktige aktører i Matfylket Rogaland: De er ytterligere et bevis på at initiativrike produsenter investerer i foredling innen stadig flere områder. For forbrukerne er det et klart pluss at valgfriheten øker.

Haugaland Meieri i Haugesund er i ferd med å etablere et produksjonsanlegg for økologiske ferskvareprodukter. De budsjetterer med å ta i mot 300 000 liter økologisk melk det første året og vil starte med produksjon av yoghurt, tzatsiki og smøreoster.

I Voll Ysteri, som er over 101 år gammelt, har melkeprodusenten Hans Voll startet ny produksjon av en type raclette-ost. Det var denne osten en startet med da en begynte med osteproduksjon på Voll på Jæren for over 100 år siden. Raclette-osten stammer fra Sveits, og Hans Voll har utviklet en egen lokal variant, kalt Jærosten, som er tilpasset våre forhold.

Den Smilende Ku

Stor etterspørsel etter ”håndlaget” nøkkelost fra meieriet ”Den Blinde Ku” i Akershus, førte til at produksjonen måtte utvides. Det ble be- sluttet å opprette en datteravdeling, og valget falt på det nedlagte Tine-meieriet i Vikedal. Navnet på nyetableringen er Den Smilende Ku, og ved meieriet i Vikedal er det kapasitet til en produksjon på 300 tonn ost i året.

I første omgang skal det produseres nøkkelost. Den er hovedsakelig beregnet for det amerikanske markedet, men vil også bli solgt innenlands. Den Smilende Ku har også tatt opp produksjonen av Ryfylkeost, en godt lagret rødkitt-ost, som ble produsert i Vikedal mellom 1913 og 1930. Denne er laget for det norske markedet, men vil også bli eksportert til USA. Forretningsideen er å produsere velsmakende og vellagrede spesialoster, og målet er å utvikle to nye ostetyper i året.

Privat meieri

Det privateide meieriet Q-meieriene avdeling Jæren har et anlegg med 20 ansatte i Rogaland. Fra egne melkeprodusenter mottok de i 2002 13,3 millioner liter melk. Denne foredles foreløpig til fem ulike produkter: skummet melk, lettmelk, helmelk, kulturmelk og fløte. Målet er å foredle 60 000 liter melk årlig, og det arbeides kontinuerlig for å utvikle nye produkter. Først ute i så måte er sannsynligvis smakstilsatte produkter og dessertyoghurter. 30% av produksjonen ved Q-meieriene avdeling Jæren omsettes i Rogaland.

Størst: Tine Meieriet Sør Sola er ett av Norges største konsummelk-meieri. Resultatene som blir oppnådd ved dette anlegget er viktige for hele meierisamvirket.

Først: Landets første meieri for produksjon av økologisk ost er under etablering i nordfylket.

Ett av to: Ett av landets to forsknings- og utviklingsanlegg for melke- produkter ligger i Rogaland.

Eneste: All produksjonen av prim i Norge foregår hos Tine Meieriet Sør Voll. Dette anlegget har også en betydelig smørproduksjon.

Fra Jæren til USA: 90 % av i alt 30 000 super-marked i USA selger Jarlsberg- ost som er produsert på Jæren!

Mangfold: I Rogaland produserer Tine alle typer melk, samt fløte, smør, Brelett, Norvegia, Jarlsberg, Sveitser, Cheddar, Mozarella, brunost, prim, Litago-pålegg, fløteblanding/iskremmiks, fôrprodukter, proteinkonsentrat, demineralisert mysepulver og mysepulver.