FOU miljøer
  Industrielle forskningsmiljøer
  Myndigheter, tilsyn og andre kompetansemiljøer
  Nettverk
  Utdannings og forskningsinstitusjoner
 
 

Publisert av: Webmaster iRogaland - 25.02.2004

   

 www.forskningirogaland.no

Målet med denne internettsiden er å profilere forsknings- og kompetansemiljøene i Rogaland.

 

Målgrupper

Det er flere målgrupper:
1. Media
2. Forskerer i Rogaland på tvers av bransjer
3. Næringslivet
4. Offentlige virksomheter som arbeider med tilsyn og veiledning.

 

Delmål

1. - informere om hvilken type forskning som blir drevet ved de ulike institusjonene
2. - presentere de ulike forskingsprosjektene og ansvarlig forsker
3. - gi generell informasjon om institusjonen
4. - opplyse om navn på kontaktperson som kan formidle mer informasjon
5. - formulere teksten slik at målgruppene forstår
6. – informere om hvor og hvordan en kan finansiere eventuelle samarbeidsprosjekt for videre forskning.


ARNE-prosjektet har tatt initiativ til dette arbeidet.
Det satt sammen en arbeidsgruppe der alle institusjonene som arbeider med forskning og forskerutdanning presenterer forskningen ved sin institusjon.

 

Kontakt:

 

Stavanger-regionen Næringsutvikling

Lagervn.23
4033 Forus
Tlf.:51 44 66 00 
Fax:51 44 66 01

e-mail: post@forusnaeringspark.no