Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 28.06.2007

   

Vellykket samling om europeisk gardsturisme

Tekst/foto: Leif Knudsen, RKK

RKK/EU-nett: Fylkesmannens landbruksavdeling arrangerte i dagene 14. og 15. mai et møte for det europeiske nettverket bak EU-prosjektet ”AGRO EPATHWAYS”. Nettverket, som består av det belgiske bondelaget ”Boerenbond”, Unizo fra Belgia, irske Marathon Group, svenske Emmerce, Bistrita Nasaud Chamber of Commerce, Industry and Agriculture fra Romania og greske Apopsi og RDI, møttes i Stavanger or å diskutere tiltak innen bygdeturisme.

Det er fylkesmannens Bjørn Steinar Berg som koordinerer og trekker i trådene når de seks partnerlandene skal samles for å diskutere bygdeturisme på norsk. Sammen med de andre partnerne har han sørget for at det gresk-eide prosjektet samler seg om det som skal bli matnyttige elæringsmoduler for
bønder som vil starte, eller har startet med, bygdeturisme.

- Vi har valgt å satse på bønder som driver med bygdeturisme, eller har interesser den veien, sier Berg, mest fordi det er en spennende gruppe, men det er også dem som er enklest å nå ut til. 90 prosent av de spurte i Rogaland hadde data og Internett og syns det er helt ok å motta stoffet på skjerm via nettet. Vi skal kjøre en viktig pilot via nettet seinere, og vi ser jo også at elæring blir mer og mer vanlig i andre bransjer, så her må vi henge med og skape nye tilbud or å øke
kompetansen.

Hovedformålet med prosjektet er nemlig å tilby elæringsmoduler som kan bidra til at flere i bygde-norge blir motivert til å viderutvikle seg selv og dagens virksomhet. Det er gjennomført en kartlegging av
opplæringsbehovene i alle de seks landene, og det er nå plukket ut tiltaksområder som skal arbeides videre med. Berg allierte seg med det belgiske bondelaget og fikk sterkt gjenomslag for sine prioriteringer i
prosjektet, noe som kanskje tyder på at utfordringene ikke er så helt ulike for bønder i land som Norge, Hellas og Romania.

Gode norske eksempler å vise fram ble det også tid til for de europeiske gjestene. Assisterende direktør ved fylkesmannens landbruksavdeling Joar Oltedal og ass. dir. i Innovasjon Norge Audun Rake, Kirsten Meyer Knutsen fra Rogaland Bondelag og Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, deltok på omvisninger med de europeiske gjestene i mellom møtene: hos Trond og Berit Skarpsno på Vervik som driver den alternative gården ”Fjordhagen”, med arbeidstrening, servering og hytteutleie, hos Glasskjelleren i Bjørheimsbygd hos Astrid Vadla Ravnås, og på Ryfylkegarden Holta hos Sissel og Ivar Nerhus som driver ”grønn omsorg” og dagsenter for psykisk utviklingshemmede.

Helen Roth Ergin og undertegnede fra RKK/EU-nett bidro til faglige innspill om elæringsmetodikken, modell for lærestoff og planleggingsverktøy og felles begrep å snakke elæring ut i fra.

- Leadpartner deltok hele tiden virtuelt via Internett, og hadde sågar ansvaret for referatet, så teknologien har vi på plass, nå trenger vi mer, godt innhold som treffer målgruppene, sier Berg, som må innrømme at han likevel ikke trodde den virtuelle møtedelen ville gå så smertefritt som den gjorde.