Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 28.06.2007

   

E39-satsing i Dalane

Tekst: Gunnar Eiterjord, Samferdselssjef, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune og Dalane-kommunene tar tak for å få fortgang på utbedring av de verste flaskehalsene på E39 i Dalane. Målet et å få gjennomført de aktuelle utbedringene i løpet av de kommende 2-3 årene.

Spleiselag for reguleringsplanlegging Tidligere i år tok Rogaland fylkeskommune sammen med Eigersund, Lund og Bjerkreim kommune initiativ til å få fortgang på utbedring av de verste flaskehalsene på E39 i Dalane dvs.:

• Omlegging av jernbanebrua på Helleland
• Krabbefelt i Skibådalen
• Krabbefelt Vikeså

Gjennom et spleiselag finansierer partene reguleringsplanlegging for Statens vegvesen. Planforslag skal være ferdig utarbeidet og klar for behandling høsten 2007. 

Forskottering neste
I tillegg er det gitt klare signaler fra fylkeskommunen og Egersund kommune på at det er interesse for å forskottere de to første prosjektene som foreløpig er kostnadsberegnet til ca. 30-40 mill. kr.

Forskottering av statlige stamvegprosjekter ser så langt ut til å være eneste måten å få framdrift på investeringer som er nødvendig og etterlengtet både i forhold til trafikksikkerhet og framkommelighet for næringstrafikken.