Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 28.06.2007

   

Ny Rv44 gjennom Ganddal og på Klepp

Tekst: Gunnar Eiterjord, Samferdselssjef, Rogaland fylkeskommune

Den trafikale julegaven til jærbuene blir ny Rv44 gjennom Ganddal og på Klepp. Prosjektene inngår i bompengepakken på Nord-Jæren (Transportplan Nord-Jæren) og er de første store prosjektene som realiseres.

Rett før jul er det åpningen på prosjektene

• Rv44 Stangeland-Skjæveland
• Rv44 Omkjøringsveg rundt Kleppekrossen

Prosjektene er etterlengtet og vil ha stor betydning for å videreutvikle transportkorridoren mellom Nord- og Sør-Jæren. De vil videre gi store trafikksikkerhetsmessige gevinster ettersom lokalmiljøet i Ganddal og Klepp sentrum avlastes for uønsket gjennomgangstrafikk. Omkjøringsvegen på Klepp har vært planlagt siden på begynnelsen av 1980-tallet og den nye vegen forbi Ganddal har nesten like lang
historikk.

Rv44 Stangeland-Skjæveland

Korte fakta om prosjektet:

Prosjektkostnad:  370 mill. 2007-kr.
Lengde:  Ca. 6,5 km ny hovedveg
Standard:  Smal 4-feltsveg

Finansiering:  100% bompenger

Rv44 Klepp

Korte fakta om prosjektet:

Prosjektkostnad:  223 mill. 2007-kr.
Lengde:  Ca. 4 km ny hovedveg inkludert 550m tunnel
Standard:  2-feltsveg

Finansiering:  7 mill. kr. i tilskudd fra Klepp kommune, resten bompenger

Prosjektene er gjennomført i regi av en stødig prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Nærum som snart kan sette to nye vellykkede veganlegg på merittlista si.