Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 16.01.2008

   

Lokal samfunnsutvikling og Opplevelsesturisme

Tekst: Geir Sør-Reime, Internasjonal koordinator. Foto: Rögnvaldur Gudmundsson

Kommuner rundt Nordsjøen samarbeider om å ta i bruk  lokal natur og kultur i utvikling av næringsliv basert på Opplevelsesturisme.

Innenfor rammen av det nye Interreg IV B programmet for Nordsjøen har flere kommuner rundt Nordsjøen gått sammen om et prosjekt kalt CODE:XT (Community Development and Experiential Tourism – lokalsamfunnsutvikling og opplevelsesturisme). Lead-partner for prosjektet er Ale kommune i Sverige, like utenfor Göteborg. Rogaland fylkeskommune er dels med som rådgiver og ’coach’ i prosjektet, og dels deltar Karmøy kommune som partner.

Det har også vært stor interesse for å lage et parallellprosjekt i Nordlig periferi, som er et Interreg-prosjekt som omfatter hele Kyst-Norge, hele Nord-Atlanteren og også deler av Irland og Skottland. Vi forsøker nå å få Innovasjon Island til å ta ledelsen i dette prosjektet.

Også i Østersjøprogrammet har det meldt seg mange kommuner, og det arbeides nå med å få i gang et prosjekt.

Prosjektideen har vært presentert på partnersøkseminar både for Nordlig periferi (i Londonderry i Nord-Irland 25-26 april) og for Østersjøen (i Hamburg 10-11 mai) og den har også vært lagt ut på Nordsjøprogrammets
prosjektide-base.

Arbeidet er nå godt i gang for Nordsjøprogrammet sin del. Alle kommune har engasjert en hovedfagstudent til å gjøre det praktiske arbeidet med søknaden og partnersøket, mens Rogaland fylkeskommune fortsatt har en rådgiverrolle.

Det ble holdt et møte for alle partnerne i Nordsjøprosjektet i Stavanger 9 oktober. Her var representanter fra Shetland og Fife i Skottland, Vellinge og Ale i Sverige og Karmøy kommune med. I tillegg hadde Sluis kommune i provinsen Zeeland i Nederland gitt skriftlig tilbakemelding om sin interesse for å delta.

På møtet var det enighet om satsing på temaene natur og kultur. Innen natur, satser en primært på naturstier og –løyper, og ikke minst knytte mulighetene for gode foto med å tilrettelegge for dette langs slike stier og løyper. Det er også tanken å få fotografer fra ulike land til å besøke hverandre for at en skal få en bedre forståelse av hva som interesser besøkende fra ulike land. Det vil også bli en fotokonkurranse for turister, der de skal forsøke å beskrive de områdene de besøker gjennom fotos. I dette store temaet inngår også en satsing på mat og drikke, spesielt basert på tradisjonelt hagebruk (frukthager, bærdyrking osv.) og
produkter basert på tradisjonelle sorter av for eksempel epler og plommer. Rabarbra er også en interessant vekst i denne sammenhengen.

Innen kulturarv, er det spesielt levende arkeologi og industrihistorie som er satsingen. Levende arkeologi handler om å gjøre vår fjerne historie mer levende og tilgjengelig for besøkere, mens industrihistorien handler om å gi besøkende en spennende opplevelse gjennom å kunne følge tradisjonell industriproduksjon på nært hold.

 
   
   
Relatert informasjon
12 år med kultur- og turismesamarbeid rundt Nordsjøen
Eksamensti’ og julestri ved Studiesentrene
Eksotisk, vakkert og lærerikt
EU: Forslag til ny maritim politikk
Europas reneste gasskraftverk ferdig til bruk
Framtidig stamrutenett for busskollektivtrafikken på Nord-Jæren
FV 776 Hervikvegen i Tysvær ferdig
Fylkesdelplan for samferdsel - høringsutkast
Fylkeskommunen fikk Budstikkaprisen 2007
Gode grunner til Høyhastighetstog
Grønt arbeid
Haugalandspakka på plass
Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt
Interreg blir stadig mer aktuell
Kan det gjøres enklere?
Lederutviklingsseminar for skoleledere
Lukoil-besøk
Mange vegprosjekt på plass
Ny langtidsplan for Forsvaret kan ha store konsekvenser for Rogaland