Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 21.01.2008

   

Eksamensti’ og julestri ved Studiesentrene!

Tekst: Leif Knudsen   -   Foto: Svend Øvrebekk, RKK

Nå er det full fart på Studiesentrene før jul. Ved Rygjabø Studiesenter i Stavanger og Haugesund skal 83 voksne elever ha sin avsluttende tverrfaglige eksamen 4. og 5. des. Det er ordinær eksamen i ”VK1 hjelpepleie” og ”VK1 omsorgsfag” som avholdes, og det for siste gang, for nå overtar ”helsefagarbeideren”.

Det er en positiv stemning og følelse av kontrollert travelhet som omgir Rygjabø Studiesenter for tiden.
– Vi har omlag 50 elever som har fullført sin hjelpepleierutdanning hvert halvår. Slik har det vært de siste par årene. I tillegg skal ”VK2 hjelpepleie” ha prosjekteksamen i uke 50 og 51 og uke 2 i 2008. Det dreier seg om ca 40 elever. Disse elevene er da ferdig med sin hjelpepleierutdanning.
Dette forteller Astri Halvorsen, daglig leder ved Rygjabø Studiesenter i Stavanger. Sammen med sin kollega i Haugesund, daglig leder Aud Marit Hjartnes Åsbø, er de to ansvarlige for driften ved de to sentrene som til sammen utgjør Norges største etterutdanningssenter innen helsefag. Over årene er hundrevis blitt faglærte helsearbeidere her.

– I tillegg har vi undervisning i de nye fagene innen Kunnskapsløftet: ”Vg1 helse og sosial” og ”VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag”. Fagskolen er også i full gang, og vi har undervisning både på samlinger og på nett, samt holder ulike kurs, og vi gir oss ikke før den 19. desember!

Hvordan er det med ”eksamensnervene” hos dem det gjelder?
– Vår elever er voksne, gjerne med familie, og selv om noen sikkert har gruet litt for å begynne med skolebøker og pugging før eksamen, så er det vår erfaring at med arbeidserfaring går dette veldig greit. Det handler tross alt om en jobb de har gjort hver dag i mange år.

Praksis hører selvsagt med i opplegget ved de to studiesentrene, og sammen med SUS har elevene ved Rygjabø Studiesenter tilgang til en egen øvingsavdeling på universitetssjukehuset.

Rygjabø Studiesenter i Stavanger og Haugesund har lagt vekt på å skape et fleksibelt tilbud.
– Elevene kan starte når som helst i løpet av året. De får sitt eget undervisningsopplegg, og undervisning foregår på skolen en eller to dager i uken. Utenom dette arbeider en individuelt eller i grupper på nettet. Som sagt har mange familie og jobb, men nettbaserte opplegg er både enkle å følge og vi gir full opplæring i systemene vi bruker.

Astri må skynde seg å ta noen telefoner og konferere med Aud Marit i Haugesund om eksamen og må runde av.
– Husk å få med at dersom du er født før 1978 og ikke har fullført videregående opplæring har du rett til gratis utdanning! Skolen har også offentlig godkjenning og du kan få lån og stipend på linje med andre studier.

Rygjabø Studiesenter tilbyr helsefagutdanning som lar seg kombinere med jobb og familie. De har avdelinger i Stavanger i Klubbgata 5 (Arkaden) tlf 51 84 21 40 og i Haugesund i Salusveien 68 (Karmsund VGS) tlf 52 71 02 92. Se også www.rygjabo.no.

 
   
   
Relatert informasjon
12 år med kultur- og turismesamarbeid rundt Nordsjøen
Eksotisk, vakkert og lærerikt
EU: Forslag til ny maritim politikk
Europas reneste gasskraftverk ferdig til bruk
Framtidig stamrutenett for busskollektivtrafikken på Nord-Jæren
FV 776 Hervikvegen i Tysvær ferdig
Fylkesdelplan for samferdsel - høringsutkast
Fylkeskommunen fikk Budstikkaprisen 2007
Gode grunner til Høyhastighetstog
Grønt arbeid
Haugalandspakka på plass
Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt
Interreg blir stadig mer aktuell
Kan det gjøres enklere?
Lederutviklingsseminar for skoleledere
Lokal samfunnsutvikling og Opplevelsesturisme
Lukoil-besøk
Mange vegprosjekt på plass
Ny langtidsplan for Forsvaret kan ha store konsekvenser for Rogaland